Injetoras horizontais Mitsubishi

550,650 e 800 ton

 

Código- PJ0071

injetora mitsubishi.jpg

           Valor a Combinar